คำอธิบายสินค้าและอุปกรณ์
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัย

คุณสามารถรีไซเคิล Apple และผลิตภัณฑ์ OEM อื่นๆ ได้ที่นี่
โปรดทราบว่าเราไม่รับแบตเตอรี่ด้วยตนเองอุปกรณ์ Apple ที่มีแบตเตอรี่บวมหรือหลวมหรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ Apple ที่ร่วงหล่น
กระบวนการ
1
ให้ข้อมูลติดต่อของคุณตามแบบฟอร์มด้านล่างแล้วส่งให้กับ Li Tong Group
2
ลบข้อมูลทั้งส่วนตัวและเป็นความลับที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่จะทำการรีไซเคิล - Li Tong จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆที่เหลืออยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆที่ส่งมาสำหรับการรีไซเคิล
3
ให้บรรจุสินค้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประทับตรา Apple ต่อบรรจุภัณฑ์ตาม ข้อปฏิบัติสำหรับการจัดส่ง
4
Li Tong Group จะส่งอีเมล์พร้อมกับใบเสร็จยืนยันและฉลากการจัดส่ง DHL ที่ชำระเงินล่วงหน้าภายในวันทำการถัดไป
5
กรุณาพิมพ์ออกมาดีเอชแอป้ายชื่อการจัดส่ง
6
กำลังรอDHL รับที่ประตูของคุณ
Device Type Quantity
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อจริง
ชื่อท้าย หรือนามสกุล
อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ประเทศ
ที่อยู่ 1
ที่อยู่ 2
เมือง
รหัสไปรษณีย์
ภายใต้ข้อตกลงนี้ Li Tong Group จะยอมรับสินค้าและอุปกรณ์ที่ประทับตรา Apple และผลิตภัณฑ์ อื่น OEM ๆ ที่เพื่อรับการรีไซเคิลเท่านั้น เราไม่ยอมรับประเภทของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆของผู้บริโภค เช่น VCR, DVD, โทรทัศน์ เป็นต้น

Li Tong จะไม่ยอมรับโน้ตบุ๊ค/คอมพิวเตอร์แลปท็อป ที่ถูกแยกส่วนหรือหน้าจอที่มีรอยแตกหรือแก้วแตก, แบตเตอรี่หลวมหรือเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)หรือระบบแบตเตอรี่สำรองที่บรรจุแบตเตอรี่ ตะกั่ว-กรด

Li Tong Group ยังไม่ยอมรับสินค้าและอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของสินค้าและอุปกรณ์ Apple แท้เพื่อรับการรีไซเคิล, ของเสียอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นอันตราย, แบตเตอรี่หลวม, UPS/ระบบแบตเตอรี่สำรอง, หลอดรังสีแคโทด (CRT) หรือ หน้าจอ LCD ที่ถูกแยกส่วน, มีรอยแตกหรือกระจกแตก หรือ สินค้าและอุปกรณ์ที่ถูกปนเปื้อนหรือสงสัยว่ามีการปนเปื้อนสารเคมีหรือสิ่งที่ทำให้เกิดโรคทางชีวภาพ

Li Tong Group ตกลงที่จะ:

  • ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหพันธรัฐ, รัฐ, ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับของเสียอิเล็กทรอนิกส์และยึดถือสนธิสัญญาเกี่ยวกับการจัดการรีไซเคิลอิเล็กทรอนิกส์
  • รีไซเคิลและฟื้นคืนสินค้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ใช้เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าที่สุดที่มีอยู่ เพื่อนำวัสดุกลับมาใช้ให้ได้จำนวนมากที่สุด
  • ดำเนินการทำลายข้อมูลในฮาร์ดไดรฟ์และอุปกรณ์สื่อที่ใช้เก็บข้อมูลอื่นๆทั้งหมด


ผู้บริโภคตกลงที่จะ:

  • ผู้บริโภคตระหนักว่าพวกเขาจะต้องรับผิดชอบการลบข้อมูลที่เป็นความลับและกรรมสิทธิ์ทั้งหมดบนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด, ที่เก็บข้อมูลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่บรรจุอยู่บนหรือภายในสินค้าและอุปกรณ์ที่ประทับตรา Apple ก่อนที่สินค้าและอุปกรณ์จะออกจากสถานที่ของผู้บริโภค
  • ผู้บริโภคตระหนักว่า Li Tong จะไม่รับผิดชอบข้อมูลที่เป็นความลับและกรรมสิทธิ์ ที่ไม่ถูกบลจากฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
  • ผู้บริโภคตระหนักว่า ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะไม่ถูกส่งกลับหลังจาก DHL รับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสำหรับการจัดส่งแล้ว
  • ผู้บริโภคตกลงและตระหนักจะไม่ส่งวัตถุที่เป็นอันตรายและจะบรรจุสินค้าและอุปกรณ์อย่างดีเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือสัมผัสต่อวัตถุอันตรายระหว่างขั้นตอนการจัดส่ง
  • กล่องทั้งหมดควรถูกปิดและผนึกตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น เพื่อป้องกันการแตกหักและการสูญหายของส่วนประกอบ, อะไหล่หรือชิ้นส่วนต่างๆ ขณะอยู่ในสภาพวะการขนส่งปกติ


- จุดจบ -
ข้าพเจ้าเข้าใจและตกลง