Li Tong Recycle
Li Tong Group ได้จัดหาวิธีการที่ง่ายสำหรับ ผู้บริโภค เพื่อเริ่ม การรีไซเคิลสินค้าและอุปกรณ์อิเล็คโทรนิกส์ที่ประทับตรา Apple ฟรี ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกภายใต้กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย และมั่นคง ซึ่งไม่ร่วมถึงรางวัลและการค้าใดๆ
- กระบวนการ -
1
ให้ข้อมูลติดต่อของคุณตามแบบฟอร์มด้านล่างแล้วส่งให้กับ Li Tong Group
2
ลบข้อมูลทั้งส่วนตัวและเป็นความลับที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่จะทำการรีไซเคิล - Li Tong จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆที่เหลืออยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆที่ส่งมาสำหรับการรีไซเคิล
3
ให้บรรจุสินค้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประทับตรา Apple ต่อบรรจุภัณฑ์ตาม ข้อปฏิบัติสำหรับการจัดส่ง
4
Li Tong Group จะส่งอีเมล์พร้อมกับใบเสร็จยืนยันและฉลากการจัดส่ง DHL ที่ชำระเงินล่วงหน้าภายในวันทำการถัดไป
5
กรุณาพิมพ์ออกมาดีเอชแอป้ายชื่อการจัดส่ง
6
กำลังรอDHL รับที่ประตูของคุณ